Trainer B Waterski

De trainer B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport. 

 

Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De trainer B is dus opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen te begeleiden en hij zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw.

 

Doelstellingen:

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen:

* op een efficiënte manier varen met een waterskiër,
* kennis en een algemene basisvorming om een trainer A efficiënt te kunnen bijstaan en de jeugdsport te kunnen organiseren in een waterskiclub,
* training geven aan beginnende wedstrijdskiërs met accent op de jeugd.
 
 
Toelatingsvoorwaarden:
 
* Ervaring: ervaring als initiator waterski kunnen bewijzen aan de hand van een werkingsfiche.
* Sporttechnische voorwaarde: na het beïndigen van module 4 en voor het behalen van het diploma moet je het diploma stuurbrevet behalen.
* Algemene voorwaarde: kwalificatie: het diploma van initiator waterski bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
 
Opleidingsstramien:
 
Module 1A: Alg. Gedeelte Instructeur B Waterski (20u) *
 
Theorie
Praktijk
Stage
*
Anatomie
D
6u
 
 
*
Communicatie
D
2u
 
 
*
Motorisch leren
D
6u
 
 
*
Ontwikkelingsleer
D
6u
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 1B: Alg. Gedeelte Trainer B Waterski (20u) *
 
 
   
*
Fysiologie en sportfysiologie
D
8u
 
 
*
Sportpsychologie en coaching
D
4u
 
 
*
Trainingsmethodiek
ND
8u
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 2: Sporttechnische module Trainer B Waterski (19u)
 
 
   
*
Taakomschrijving trainer B
GE
1u
 
 
*
Trekken van waterskiërs
D
4u
4u
 
*
Techniek taping
D
1u
1u
 
*
Conditietraining waterski (fitness)
D
2u
6u
 
 
 
 
 
 
 
Module 3: Didactisch- methodische module Trainer B Waterski (29u)
 
 
   
*
Specifieke didactiek Slalom
D
3u
 
 
*
Specifieke didactiek Figuren
D
3u
 
 
*
Specifieke didactiek Springen
D
2u
 
 
*
Tactiek overall
D
1u
 
 
*
Specifieke didactiek Andersvaliden
D
2u
 
 
*
Specifieke didactiek Blootvoeten
D
3u
 
 
*
Specifieke didactiek Wakeboarden
D
3u
 
 
*
Specifieke didactiek Show
D
3u
 
 
*
Specifieke didactiek Racing
D
2u
 
 
*
Praktijk training geven en trainingsschema’s opstellen
ND
 
8u
 
 
 
 
 
 
 
Module 4: Stagemodule Trainer B Waterski (60u) **
 
 
   
*
Fungeren als waterskitrainer in 5 van de 8 verschillende disciplines
ND
 
 
5 x 4u
*
Actief stage lopen op wedstrijden bij 4 verschillende disciplines
ND
 
 
4 x 5u
*
Zelfstandig waterskitraining geven
ND
 
 
20u
 
  
 
 
 
 
D
Delibereerbaar
ND
Niet delibereerbaar
GE
Geen examen voor dit vak
*
Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden. De ander modules worden nadien als 1 geheel georganiseerd.
 
**
Module 4 kan pas worden aangevat na het succesvol afronden van de modules 1, 2 en 3.
De stagemodule moet worden volbracht voor 31 oktober van het jaar volgend op het einde van de cursus.
 
 
Lessenrooster:
 
Januari 2016 start een cursus Trainer B waterski te Antwerpen.
Van zodra het lessenrooster bekend is kan je dit terugvinden bij de downloads.
 
Alvorens je mag inschrijven voor module 2,3 en 4 van de cursus trainer B waterski moet je in het bezit zijn van module 1A en 1B van de cursus trainer B. Deze modules worden verschillende keren per jaar georganiseerd en kan je dus nu al volgen. 
Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op de Bloso-website.
 
Inschrijven:
 
Je kan inschrijven op de Bloso-website.
 
Waterski Vlaanderen VZW  :::  Beatrijslaan 25 bus 2  :::  2050 Antwerpen
Telefoon: 03/271.19.59  :::  Fax: 03/235.30.97  :::  E-mail: wsv@waterski.be