Bijscholingsattesten

De deelnemers kunnen voor elke bijscholing een bijscholingsattest verkrijgen. We werken met Bloso samen om de bijscholingsattesten af te leveren. Deze worden niet meer op de bijscholing zelf meegegeven of niet meer nagestuurd, maar je kan deze steeds terugvinden op My Bloso Account.
 
Dit wil echter wel zeggen dat je je hiervoor eerst op de website van Bloso moet registreren:
* www.bloso.be 
* vlaamse trainersschool 
* aanbod opleidingen 
* aanmelden op de votas-databank …. 
* ‘registreer’
 
Indien alles juist werd uitgevoerd krijg je een mailtje met gebruikersnaam en paswoord. Hiermee kan je je dan aanmelden.
Onder het onderdeel "Mijn VTS" kan je de attesten bewaren en downloaden.
 
Waterski Vlaanderen VZW  :::  Beatrijslaan 25 bus 2  :::  2050 Antwerpen
Telefoon: 03/271.19.59  :::  Fax: 03/235.30.97  :::  E-mail: wsv@waterski.be